Trainingen

Wij verzorgen zowel individuele trainingen als groepstrainingen. Ons trainingsaanbod is breed en diep, maar altijd relevant voor de beroepsuitoefening van de zorgprofessional of het functioneren van de organisatie.

Vaardigheden leer je het best door ze te ervaren

Onze werkwijze vindt zijn basis in de bevindingen van de Amerikaanse onderwijskundige dr. David Sousa. Hij concludeerde dat we vaardigheden het beste leren door ze te doen. Onze hersenen slaan minimaal 75% van het geleerde permanent op als we het persoonlijk hebben ervaren.

En dat is precies de wijze waarop Training in Praktijk met u aan de slag gaat. Door de training te ontwerpen op basis van uw ervaringen, deze te simuleren en met nieuw verworven kennis te verbeteren, heeft de training gegarandeerd het gewenste effect. Dit geldt zowel voor individuele- als voor groepstrainingen

 

leerpiramide

 

Uitleg over de Piramide van Sousa

Onze werkwijze:

  1. Voorafgaand aan de training houdt een trainer een intake met u om uw leerwensen en ervaringen te bespreken (telefonisch of via Skype). Gemiddelde duur: 20 à 30 minuten.
  2. U vult een korte (Roos van Leary) zelftest in op onze website (+/- 10 minuten).
  3. De betreffende trainer ontwerpt de training op basis van de resultaten van de zelftest(en), de cases en leerwensen.
  4. Tijdens de training wordt veelvuldig geoefend met een trainingsacteur. Met de nieuw verworven kennis verbetert u uw vaardigheden die u voortaan trefzeker kunt inzetten.

Trainingslocatie:

De trainingen kunnen plaatsvinden in:

 

We geven ook trainingen met relevantie voor de instellingen  (Mediatraining, training spreekuur verkorten, alsook trainingen, bijvoorbeeld voor klachten- of calamiteitencommissies in het kader van Medische Incidenten).