Openheid na medisch incident, wat & hoe

Training in Praktijk verzorgt colleges, lezingen en workshops over de juridische implicaties van een medisch incident. Deze worden gegeven door een docent gezondheidsrecht. Daarbij krijgt u adviezen van een communicatietrainer waarom het zo belangrijk is op welke wijze u communiceert en hoe u dit zodanig kunt doen, dat de kans op (juridische) vervolgstappen wordt verkleind. Deze combinatie van kennisvergaring over wat & hoe te communiceren na een incident is uniek. Een incident is al erg genoeg: op een klacht, tuchtzaak of claim zit u niet te wachten. Bovendien helpt de wijze waarop u openheid betracht richting de patiënt of diens familie zowel hen als uzelf om het beter te verwerken.

033-Catherine Poorthuis GOMA

Empathie is cruciaal…

30.000 keer per jaar moet in Nederland het gesprek gevoerd worden met ‘the first victim’ door artsen omdat er iets fout is gegaan of gedaan. Het is vrijwel een onmogelijke opgave om dit op empathische wijze te doen, omdat de impact op artsen, ‘the second victims’ ook heel groot is. Vaak worden ze volledig geabsorbeerd door hun eigen emoties (schaamte, schuld en angst voor de gevolgen). En zelfabsorptie maakt dat wij mensen geen empathie meer kunnen opbrengen voor een ander. Toch is empathie in deze het sleutelwoord. We leren u daarom hoe u ondanks uw eigen emoties, toch empathisch kunt communiceren.

Voor elke zorginstelling / maatschap/ HAP / Tandartsen etc  die

  • geïnformeerd willen worden over de juridische ontwikkelingen omtrent openheid na incidenten (o.a. de Wkkgz)
  • geïnformeerd willen worden over de impact van medische incidenten en wat te doen en hoe
  • inzicht willen over het belang van de communicatie met de patiënt of diens familie na een medisch incident.

Klantervaringen

Marijke Becht, Huisarts te Oss

‘Duo dagen WDH Oss’
“De invulling van de eerste dag van onze Duodagen in het najaar van 2017 stond in het teken van medisch incidenten, verzorgd door Training in Praktijk . ’s Morgens gaf een docent Gezondheidsrecht voorlichting over de juridische implicaties van medisch incidenten, een heel duidelijk en leerzaam verhaal. Vervolgens vertelde een communicatietrainer over de impact van medisch incidenten en het belang van open en empathisch communiceren. We hebben geleerd wat je kan zeggen na een medisch incident en dat het heel belangrijk is zo snel mogelijk na het incident spijt te betuigen.
’s Middags zijn we zelf aan de slag gegaan met verschillende manieren van communiceren, aan de hand van het communicatiemodel ‘De Roos van Leary’. Er zit veel kracht in het werken met ‘De Roos van Leary’, het leert je snel gedrag te herkennen en bewust ander gedrag in te zetten. Daarbij maakte het oefenen met de trainingsacteur het levensecht.“

Meer weten?