Peer Support

Ondersteuning in de vorm van Peer Support kan de negatieve impact van een medisch incident op de zorgverlener zelf en de organisatie waarin men werkt verminderen.

Peer Support organiseren

Arts troost collega

Training in Praktijk is verheugd dat veel ziekenhuizen en andere zorgorganisaties (zoals huisartsenposten) inmiddels collegiale opvang organiseren.
Voor structurele ondersteuning is een modulaire opbouw van belang voor de slagingskans, oftewel of er daadwerkelijk gebruik van gemaakt zal worden. Ten eerste is het van belang om bewustwording bij uw medewerkers te creëren dan wel te verhogen over de professionele en persoonlijke nasleep van een medisch incident.

Hulp bieden betekent niet altijd hulp accepteren

Uw medewerkers opleiden tot Peer Supporter betekent echter nog niet dat hun hulp ook wordt geaccepteerd door hun collega’s die een medisch incident meemaken. De meeste ziekenhuizen ervaren dit als een groot probleem; van een aantal ziekenhuizen weten we dat in de helft van de gevallen een Peer Supporter ‘niet binnen’ komt. Gemiste kansen voor beiden.
Om dit te ondervangen, vult Training in Praktijk de opleiding tot Peer Supporter aan met een train de trainers module ‘Open disclosure’. Hiermee kan de Peer Supporter niet alleen een ‘schouder’, maar ook concrete hulp bieden in de voorbereiding op het gesprek dat de zorgverlener met de patiënt of de familie moet aangaan. Veel extra ellende voor zowel de patiënt (‘the first victim’) als de zorgverlener (‘the second victim’) kan hiermee worden voorkomen.

Training in Praktijk is graag uw partner bij de implementatie en opleiding van uw Peer Supporters

Onze trainingen voor de Peer Supporters zijn gericht op bewustwording van het verloop van verwerkingsprocessen, gespreksvaardigheden en toepassing van gevoelsreflectie. Tijdens de training verwerft de Peer Supporter onder andere inzicht in de valkuil van de open disclosure, dat geen gewoon slechtnieuwsgesprek is. De zorgverlener maakt zelf deel van het slechte nieuws en zijn eigen emoties zijn allesoverheersend. Met als gevolg dat een empathische houding richting patiënt of familie op dat moment vrijwel ondoenlijk is. Empathie is echter op dit moment cruciaal, het is dé voorwaarde voor een effectieve open disclosure. Effectief in de zin van herstel van vertrouwen, met een kans op vergeving van de patiënt en familie. Als er ruimte is voor vergeving, is de kans op een klacht, claim of een tuchtzaak aanzienlijk kleiner. Maar ook is de kans dat de media er dan bij wordt betrokken heel klein. Een prettige bijkomstigheid, met name voor de organisatie en haar bestuurders (‘the third victim’).

Indien u interesse heeft om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden van ondersteuning voor uw medewerkers, neemt u dan contact met ons op.