Partners

Training in Praktijk werkt met een aantal partners samen:

KNMG logo in jpg
De KNMG maakt zich er al jaren hard voor dat artsen open met patiënten over (mogelijke) fouten mogen spreken. In 2016 heeft zij samen met Training in Praktijk een vijftal districtsbijeenkomsten (Roadshow ‘Een goed gesprek na een incident’) georganiseerd om “Openheid na incidenten” te promoten. Training in Praktijk gaf tips geven over wat wel en niet te doen en liet deelnemers ervaren door haar trainingsacteur dat ‘empathisch communiceren’ na een incident ‘simple but not easy’ is. Ook ontwikkelde ze samen met KNMG een do’s en dont’s folder (klik en scroll naar einde pagina), waarmee artsen op weg worden geholpen om te weten wat ze mogen en moeten zeggen. Zowel KNMG als Training in Praktijk onderschrijven de noodzaak om het incidentgesprek (open disclosure) goed voor te bereiden en te oefenen met een ervaren trainer of getrainde Peer Supporter. Alleen als u in staat bent dit moeilijke gesprek empathisch te voeren, is er kans dat u ruimte creëert voor vergeving door de patiënt of diens familie. Vergeving is een voorwaarde voor het voorkomen van juridische stappen.

centramed
Centramed biedt aansprakelijkheidsverzekeringen voor zorginstellingen aan, die onder andere dekking bieden voor medische aansprakelijkheid. Samen met Centramed heeft Training in Praktijk een unieke 24-uurs service ontwikkeld onder de naam EHBI oftewel Eerste Hulp Bij Incidenten.


vkig
Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg biedt de training ‘Empathisch communiceren’ aan haar leden. Maar ook andere trainingen behoren tot de mogelijkheden. Indien u lid bent van VKIG, neemt u dan contact met hen op via email. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Training in Praktijk.


CCzorg voor website opdrachtgevers
Artsen (in spe) en instellingen waar artsen werken kunnen bij het carrièrecentrum terecht voor een samenhangend loopbaanbeleid. Carrièrevraagstukken worden door loopbaanadviseurs inzichtelijk gemaakt en in samenspraak wordt er een route uitgestippeld om tot een oplossing te komen. Training in Praktijk traint vooral AIOS in solliciteren en assertiviteit.


cureious

Cureious is een netwerkorganisatie van professionals, die allen een ruime expertise hebben opgebouwd op het gebied van de medische aansprakelijkheid, de analyse en preventie van medische incidenten, crisiscommunicatie en de begeleiding van zorgverleners. Het is een full concept met een modulaire opzet.
Training in Praktijk neemt de module ‘individuele training’ voor haar rekening in het kader van de begeleiding van zorgverleners.