Open disclosure

Arts rond bed patient‘Open disclosure‘ is het proces waarin tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van een patiënt en/of diens familie na een medisch incident. De behoeften van de patiënt/nabestaanden zijn -wetenschappelijk- onderzocht:

  1. Informatie en goede communicatie, openheid over de fout.
  2. Erkenning van de fout en het maken van excuses.
  3. Duidelijkheid over de gevolgen voor de gezondheid van de patiënt.
  4. Maatregelen ter voorkoming van vergelijkbare fouten in de toekomst.
  5. Vergoeding van eventuele financiële schade.

Een adequate ‘open disclosure‘ is om verschillende redenen belangrijk: Patiënten die een goede communicatie met hun zorgverlener ervaren, ervaren minder emotionele gevolgen (dit geldt ook voor de zorgverlener zelf). Tevens is de fysieke impact minder. Bovendien helpt een goede ‘open disclosure‘ onnodige juridisering te voorkomen. Dat het in de praktijk niet altijd naar behoren plaatsvindt, is ondermeer toe te schrijven aan:

  1. Het feit dat de cultuur binnen ziekenhuizen openheid in de weg kan staan: zorgverleners vrezen voor hun carrière.
  2. Het feit dat het uitvoeren van ‘open disclosure‘ in communicatieve zin moeilijk is, zorgverleners weten niet goed hoe zij dit moeten doen.
  3. Het feit dat het voor zorgverleners psychologisch moeilijk is over (mogelijke) fouten te praten.

    Aldus het onderzoek: “Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen”, VU, Amsterdam Centre for Comprehensive Law. Prof. mr Smeehuijzen, prof.mr. Legemaate e.a, 2013.