Medisch incident

In Nederland krijgen naar schatting 16 op de 1.000 ziekenhuispatiënten te maken met een medisch incident. Na een dergelijk incident is er vaak meer dan één slachtoffer.

Niet alleen patiënten en zijn of haar naasten, maar ook hulpverleners die betrokken waren bij het ontstaan van het incident, kunnen lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen. Hulpverleners die getraumatiseerd zijn na hun directe of indirecte betrokkenheid bij een incident worden, in de Angelsaksische literatuur, ‘second victim’ genoemd. De impact op hun persoonlijk en professioneel leven wordt nog vaak onderschat.

Open disclosure

Vr arts zittend

Bij een onverwachte uitkomst van het handelen of nalaten van medici is het tegenwoordig een vereiste om openheid van zaken (open disclosure) te geven. De inspectie ziet er op toe, tuchtcolleges leggen zwaardere maatregelen op als dit wordt nagelaten en inmiddels is het ook wettelijk vastgelegd in de Wkkgz.
Al met al betekent het dat ongeveer 30.000 keer per jaar in Nederland een cruciaal gesprek gevoerd moet worden met ‘the first victim’ door artsen omdat er iets fout is gegaan of gedaan… Cruciaal, omdat als dit niet goed gaat, het vaak tot vervelende gevolgen leidt: klachten, tuchtzaken, claims, media-aandacht etc. Niet zo gek, omdat de boosheid en het verdriet wordt versterkt als de gedupeerden niet empathisch worden bejegend. Bovendien, als een zorgverlener het lukt om vergeving te bewerkstelligen bij de gedupeerden, kunnen zowel ‘the first victim’ als ‘the second victim’ het beter verwerken.

Enerzijds is het dus noodzakelijk (en zeer wenselijk) om openheid te geven, anderzijds is het bijna een onmogelijke opgave om dit op empathische wijze te doen, de enige manier waarop de boodschap goed  overkomt. Het is zo moeilijk, omdat het geen gewoon slechtnieuwsgesprek is. De betrokken zorgverlener maakt immers zelf deel uit van het slechte nieuws, waardoor zijn of haar eigen emoties allesoverheersend zijn. Dan is het vrijwel niet te doen om empathie voor een ander op te brengen.
Het goede nieuws is, het is te leren, mits de training is gebaseerd op de meest effectieve en efficiënte leermethoden. De trainingen die Training in Praktijk heeft ontworpen voldoen aan die criteria.

Openheid en empathie zijn de sleutelwoorden na een medisch incident

Training in Praktijk biedt DISCLOSURE SUPPORT in verschillende vormen:

1. Na een incident: zonodig binnen 24 uur nadat u zich meldt (EHBI)
2. Als voorbereiding op een mogelijk incident of calamiteit
3. In voorbereiding op een zitting voor een tuchtcollege
4. In voorbereiding op een zitting voor een klachtencommissie
5. Coaching

‘Training in Praktijk’ traint een arts (individueel), volgens de richtlijnen van de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Incidenten betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). De gedragscode GOMA wordt inmiddels als toetsingsgrondslag gehanteerd door de inspectie en tuchtcolleges.

Vraag hier onze gratis folder aan