GOMA gedragscode

goma

GOMA is de gedragscode voor openheid na medisch incidenten.

De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) wordt gefaciliteerd door De Letselschade Raad en is opgesteld door vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Verbond van Verzekeraars (Centramed, MediRisk, PIV, Rechtsbijstandsverzekeraars), Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit.

Als adviseurs zijn het Ministerie van Justitie, de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA) betrokken geweest. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderschrijven de GOMA en bevelen de naleving van de Code aan hun leden aan.

De GOMA bestaat uit twee delen, A en B. Deel A gaat over ‘een adequate reactie op incidenten’. Deel B gaat over ‘een adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding’. Training in Praktijk richt zich uitsluitend op Deel A. In 2016 is de GOMA gedragscode herzien. Training in Praktijk was hier bij betrokken.

Voor de volledige tekst van de GOMA inclusief toelichting per artikel, verwijzen we u graag naar de Letselschade Raad.


Download nu de GOMA-app. Scan de QR-code, of klik op de ‘store’ van uw keuze.
qrcode-appleappstoreqrcode-googleplaystore
De GOMA-app is een initiatief van Centramed. De applicatie is gemaakt om zorgverleners te ondersteunen bij de naleving van de gedragscode. De app helpt de zorgverlener de ernst van het incident te bepalen en vervolgens daarbij passende stappen te doorlopen. In de app komen in diverse filmpjes (ervarings-) deskundigen aan het woord over hun aanpak.