Training EHBI – 24 uurs service

De training Eerste Hulp Bij Incidenten (EHBI) stelt u in staat om in twee uur tijd te leren het gesprek na het incident met de getroffene(n) zodanig te voeren, dat de kans op een (tucht)klacht of claim minimaal wordt.

Empathisch communiceren binnen twee uur geleerd

Vr arts med. inc1

De impact na een incident is dermate groot dat het vrijwel ondoenlijk is voor u om op empathische wijze de boodschap aan de patiënt of diens familie te brengen. De ‘open disclosure’ is geen gewoon slechtnieuwsgesprek, omdat u zelf deel uitmaakt van het slechte nieuws. Daardoor wordt u volledig geabsorbeerd door eigen emoties van schaamte, schuld en angst voor de gevolgen en bent u niet in staat empathie op te brengen voor een ander.

Toch is empathisch communiceren cruciaal op dit moment. Als u niet empathisch communiceert, is de kans groot dat er formele stappen worden gezet door de patiënt of diens familie. Een logische reactie, het verdriet en de boosheid worden versterkt bij het uitblijven van compassie en empathie.

De training EHBI heeft Training in Praktijk ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met aansprakelijkheidsverzekeraar  Centramed.
De wens was en is om zo snel mogelijk concrete en praktische hulp te bieden aan zorgverleners die betrokken raken bij een medisch incident. Niet alleen de patiënt (first victim) is er bij gebaat dat de communicatie goed verloopt (betere verwerking). Ook de zorgverlener (second victim) verwerkt het incident beter en de kans op een claim en reputatieschade voor de organisatie (third victim) waar het incident plaatsvindt wordt aanzienlijk verkleind.

Training in Praktijk traint een zorgverlener individueel, zo snel mogelijk na een medisch incident volgens de richtlijnen van de GOMA.

Op maat en praktijkgericht

  • Zodra u ons belt, vindt een telefonische intake plaats (max 30 minuten) en maakt de trainer een afspraak met u. Dit kan ook ‘s avonds of in het weekend.
  • Via een beveiligde omgeving op onze website doet u een korte zelftest (die de trainer ‘scoort’)
  • De trainer komt naar u toe voor de eerste training. De duur hiervan is twee à twee en een half uur.
  • Na afloop van het gesprek met de betrokken patiënt of familie vindt een telefonische evaluatie plaats met de trainer die eventueel een afspraak met u maakt voor een volgende trainingssessie in voorbereiding op de vervolggesprekken met de getroffenen.

Voor iedere zorgverlener die:

– tegen het gesprek na een incident opziet
– met vertrouwen dit gesprek in wil gaan
– het vertrouwen van de patiënt of diens familie wil herstellen
– de kans op een (formele) nasleep wil verkleinen

Wat leert u: 

  • uw eigen emoties controleren voor dit cruciale moment
  • iets uitleggen wat vaak niet uit te leggen is
  • op empathische wijze een boodschap brengen die voor uzelf ook pijnlijk is
  • de boosheid / het verdriet van de patiënt of diens familie opvangen
  • een begin te maken voor het herstel van het vertrouwen in u als zorgverlener.

Tarief: 

– individuele spoedtraining: € 600,- (eerste sessie), vervolgsessie(s): € 350,- (inclusief intake, voorbereiding, zelftest, reistijd trainer, trainingsmateriaal; exclusief btw en reiskosten à € 0,29/km)

Kantervaringen

dr. L. Baur, Cardioloog, Atrium MC (Heerlen)

‘Eerste Hulp Bij Incidenten’ (EHBI)
Met een trainer van Training in Praktijk heb ik allerlei scenario’s geoefend en op video opgenomen. Dat laatste was heel waardevol. Zo zie je welke houding jij in een gesprek aanneemt. Ik zag dat als ik werd aangevallen, ik automatisch in de verdediging ging. Dit lokte een nieuwe aanval uit, waardoor ik me nog meer ging indekken. Ik heb in korte tijd geleerd om dat patroon te doorbreken. Het tweede gesprek met de familie verliep precies zoals we hadden geoefend. Ik kon beter ingaan op hun vragen en behoeften. Zij vonden het ook een goed gesprek, ze trokken hun klacht in.” lees meer

We vroegen trainees wat ze de beste onderdelen van de training vonden, hierbij een aantal reacties:

“Zeer leerzaam, heb er veel aan gehad!”; “Serieus, geïnteresseerd, adequaat. Voorstander van training on the job”; “Inzichtgevend, persoonlijk, zeer praktisch, direct toepasbaar”; “Compacte, bruikbare informatie”; “Video training met directe feedback zeer effectief”; “Compacte, begrijpelijke theorie. Prima simulatie-contact”; “Leerzaam en praktisch goed toepasbaar. Preventief inzetten goed idee”; “Face to face gesprekken effectief. Goed gevoel. Voegt veel toe aan mijn werk”; “Rollenspel met videobeelden beste onderdeel. Inzichtgevend, praktisch”; “Praktische oefening, rollenspel + video, ruimte voor eigen inbreng, kleinschaligheid. Leerzaam en praktisch toepasbaar”. “Oefenen van gesprekken, directe feedback op communicatie, individuele focus, toepassing Roos van Leary.”; “Geweldige training, heel leerzaam”; “Leerzaam. Goed idee vast onderdeel communicatieprotocol”; “Na de eerste sessie al effect gemerkt op mijn manier van poli voeren. Zeer bruikbaar in de praktijk”; “Interactie goed onderdeel. Effectief”; “Herkenbaar, goed om te beseffen dat je in patronen acteert die je ook kunt doorbreken”; “Live training, persoonlijk, zeker leerzaam” ; “Kort en effectief, training op maat, zelf ervaren hoe het beter kan”;

Meer weten?