Coaching na medisch incident

Coaching is een zinvol instrument in de medische praktijk. Een medisch incident, maar feitelijk elke onverwachte uitkomst van (het nalaten van) een verrichting of behandeling  kan een niet te onderschatten impact op de betrokken zorgverlener hebben. Maar ook bijvoorbeeld een cumulatie van in eerste instantie minder heftig lijkende gebeurtenissen kan een zorgverlener uit balans halen. Naast professionele ondersteuning is er dan ook persoonlijke steun nodig.

Troostende hand

Coaching heeft onder andere tot doel het zelfvertrouwen, dat kan worden aangetast door de ervaring van een medisch incident en de overige hierboven beschreven situaties, te herwinnen en te verstevigen. Een individueel coachingstraject met adequate en vooral tijdige aandacht voor (zelf)reflectie en verwerking verlicht de emotionele nasleep van een medisch incident en leidt tot effectiever en onder andere minder defensief gedrag.

Een traject bestaat uit een eindig aantal sessies van anderhalf uur, meestal is 4 tot 6 keer voldoende.

Meer weten?