Training in Praktijk

Gespecialiseerd in communicatietrainingen voor zorgprofessionalsEmpathisch communiceren

Wij trainen (para)medici bij voorkeur -individueel- voor momenten die er echt toe doen. Zo`n moment is
bijvoorbeeld na een medisch incident. Of bijvoorbeeld voor een tuchtzaak. Een training die u meer zelfvertrouwen geeft en u helpt een positieve indruk te maken op de leden van het college: de mate waarin u zelfreflectie toont is mede bepalend voor de op te leggen maatregel. Maar ook functionerings- & IFMS gesprekken doen er toe: de wijze waarop u dit doet verbetert of verslechtert de relatie met uw collega(‘s) en bevorderen of verminderen uw werkplezier.

We trainen ook (kleine) groepen: bijvoorbeeld calamiteitencommissies, maatschappen, (intervisiegroepen van) huisartsen etc. Onze training ‘empathisch communiceren’ is voor 6 punten geaccrediteerd voor medici. Verder geven we regelmatig presentaties over openheid na incidenten. Onze docent gezondheidsrecht informeert u over de juridische ontwikkelingen en implicaties van medische incidenten; onze communicatietrainer/jurist neemt u mee in de professionele en persoonlijke nasleep ervan en geeft tips hoe een goed gesprek te voeren met de getroffenen. We beogen hierbij het voorkomen van klachten en geschillen.

Onze werkwijze is praktisch en duurzaam: We werken volgens de principes van onderwijskundige David Sousa (zie trainingen). Door zelf het effect te ervaren van ander gedrag dat u leert in te zetten, worden de geleerde vaardigheden voor 75% permanent in uw brein opgeslagen. Daarmee hebben onze trainingen een blijvend effect.